Historie

Mannhullitter i Næringslivet ble dratt i gang av studenter ved Marin Teknikk på NTNU for første gang våren 2016. Formålet med konferansen var å forberede og bevisstgjøre studentene på mellommenneskelige utfordringer og faktorer de kan møte på i arbeidslivet. Slik at de er bedre rustet når de skal ut i jobb.
2016: Generasjon XY - Hva har kjønn å si?
«Generasjon XY – Hva har kjønn å si?» ble arrangert på Studentersamfundet den 11. februar 2016. Den gangen var Tore Sagen konferansier og han sjarmerte de fleste av jentene i salen i senk selv med sin kjønnsdiskriminerende humor. Tema ble valgt for å sette fokus på hvordan det er å være mann i forhold til det å være kvinne i ulike stillinger i næringslivet. Som kjent for de fleste er det maritime næringslivet forholdsvis mannsdominert, og dette ønsket gruppen og sette på dagsplan. Studentene ble utfordret til å utvide sin forståelse for hvilke forskjeller som finnes og hva man selv kan gjøre for å bli bevisst på hvordan man framstår. Det ble holdt foredrag om blant annet kjønnskvotering, kjønnsforskjeller i sammenheng med hersketeknikker og lønnsforhandlinger, og kjønnsforskjeller sett fra et forskningsmessig ståsted . Cecilie Heuch fra DNV-GL holdt også et erfaringsbasert foredrag angående hvordan det er å  være kvinnelig leder i en så stor og internasjonal bedrift som DNV-GL.
Bilder fra forrige konferanse
DSC_0477 Bilder fra forrige konferanse
DSC_0454
DSC_0452
DSC_0423
DSC_0411
DSC_0408
DSC_0395
DSC_0391
DSC_0388
DSC_0372
DSC_0343
DSC_0327
DSC_0296
DSC_0276
DSC_0257
DSC_0178
DSC_0167
DSC_0157
DSC_0115
DSC_0093
DSC_0073
DSC_0069
DSC_0053
DSC_0044
DSC_0017