Om oss

Mannhullitter i Næringslivet (MiN) er en konferansekomité bestående av studenter fra Marin Teknikk på NTNU. Komiteen blir gjenvalgt blant studentene og arrangerer konferanser annethvert år. Målet med konferansene er å fokusere på ikke-faglige, mellommenneskelige problemstillinger som kan forberede studentene på aktuelle problemstillinger de kan og vil møte på når de kommer ut i næringslivet etter endt studieløp. Konferansene er åpen for alle studenter, men er spesielt tilrettelagt sivilingeniørlinjene på NTNU.

Neste konferanse blir arrangert den 30. januar 2018 med tema kulturforskjeller i næringslivet. Den har vi valgt å kalle «Født med ski på beina – Hvordan kommunisere med et internasjonalt næringsliv?».

MiNs første konferanse ble arrangert i februar 2016. Den gangen var tema kjønnsforskjeller i næringslivet. Med Tore Sagen som konferansier var dette en knakende suksess. Foredrag ble holdt av alt fra kjønnsforskere fra NTNU Dragvoll til nøkkelpersoner direkte fra det maritime næringslivet. «Generasjon XY – Hva har kjønn og si?» kunne altså friste med alt fra tidligere Mannhullitter som foredragsholdere, til profesjonelle foredragsholdere som engasjerte med sin kunnskap. Konferansen fikk god respons fra Mannhullitter og vi håper at suksessen skal gjenta seg i 2018. Du kan se mer informasjon om forrige konferanse under "Historie".