Pellegrino Riccardi

Vi presenterer ny foredragsholder, Pellegrino Riccardi.
Riccardi er en av Norges fremste tverrkulturelle eksperter innen kommunikasjon og samhandling mellom mennesker, han har holdt foredrag for mange store bedrifter. Pellegrino er selv et resultat av flere kulturer og han har måtte lære seg å “forene disse to kulturene og, enda viktigere, hvordan trekke veksler på og få det beste ut av de to ulike verdenene jeg befant meg i.” Etter 22 år i Norge har han gjort seg noen observasjoner på hva som kjennetegner nordmenn, og skal derfor dele noe av dette med oss den 30. januar. Vi gleder oss til å høre Riccardi!

no replies

Leave your comment